Alstromerekonomer.se

 

 

 

 

 

   

 

Studentbalen 20130531 (Kan vara långsamt - men bilderna är av hög kvalitet = lämpliga att skriva ut)

 

Fotografer:
Alla parkort: Annette Lidborg
Alla kort där bilar kommer: Lennie Lidborg

Kort på Nolhaga:De flesta av Sven Jonson och en del av Lennie Lidborg & Annette Lidborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentbalen 20120603 (Kan vara långsamt - men bilderna är av hög kvalitet = lämpliga att skriva ut)

 

Fotografer:
Alla parkort utanför bibilioteket: Annette Lidborg
Alla kort där bilar kommer: Lennie Lidborg

Kort på Nolhaga till största delen : Sven Jonson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entreprenörsprofil

På entreprenörsprofilen ingår du i en mindre grupp knuten till ett lokalt mentorsföretag. Mentorsföretaget medverkar i olika projekt under de tre gymnasieåren.
Projekten är inriktade på företagande, där du får lära dig att se ur företagens perspektiv och får sätta dig in i vad som krävs för att starta och driva ett företag.

Projekten kan även handla om andra lokala utvecklingsfrågor.

 

Internationell profil

På den internationella profilen deltar du i projekt med inriktning på internationella frågor inom både ekonomi och andra ämnesområden som berör relationer mellan länder. 

Du kommer att ha kontakter med människor och organisationer även i andra länder. Under årskurs tre genomförs ett större projekt som till en del kan genomföras utomlands.

 

Årskurs 3 ekonomiprogrammet

Under årskurs tre får du inom både entreprenörs- och internationell profil starta och driva ett företag i samarbete med Ung företagsamhet.

Alströmers ekonomer och entreprenörer.